گيت ورود و خروج

ازدحام دربرخي مکانها نظير : ايستگاه هاي اتوبوس، مترو، تاکسي وبعضا ادارات پرتردد امکان ارائه خدمات مناسب را دچار مشکل کرده و موجب سردرگمي مراجعه کنندگان و پرسنل آن مجموعه مي گردد.

با استفاده از سامانه کنترل تردد، مي توان با وارد کردن اطلاعات مراجعين درهنگام ورود به مرکز و همزمان، گرفتن عکس فرد بصورت اتوماتيک، يک کارت به مراجعه کننده داد و مکان هايي که فرد مجاز به تردد مي باشد را مشخص نمود. با قرارگيري گيت هاي کنترل تردد در مسيرهاي عبوري، امکان جلوگيري از مراجعه به اماکن غير مجاز فراهم مي شود و از ايجاد ازدحام و سردرگمي مراجعان کاسته مي شود. ضمنا اين اطلاعات به مدت نامحدود در سيستم وجود داشته وبه صورت Online در دسترس مديران قرار مي گيرد.

فیلتر محصولات تعداد 8 محصول یافت شد
مرتب سازی بر اساس
ارتباطات
گروه محصولات
صفحه نمایش