گیت ورود و خروج FHT2300

ویژگی های گیت FHT2300:

  • گیت های میله ای به عنوان نوعی مطمئن
  • پر سرعت
  • مقرون به صرفه
  • برای کنترل محیط های شلوغ و پر ازدحام