T-10102 با قابلیت کارتی و رمز عبور

ویژگی های دستگاه کنترل دسترسی T-10102:

  • داراي كارتخوان RFID
  • داراي 500 كليد رمز
  • طرز كار بسيار آسان