گیت ورود و خروج T-52001

ویژگی های گیت کنترل تردد T-52001:

  • راهکارهاي استفاده از سيستم کنترل تردد گروه مشتريان
  • کنترل تردد پرسنل کارخانجات صنعتي و توليدي
  • حضور و غياب پرسنل مراکز داده (ديتا سنترها) DATACENTER
  • کنترل تردد خودرو ها (ميان برد و دور برد) سازمان هاي کوچک و متوسط و بزرگ
  • ذخيره انرژي دستگاه ها مراکز تحقيقات و توسعه
  • کنترل تردد آسانسور مراکز آموزشي (مدارس و دانشگاه ها)
  • مديريت هتل ها (دستگيره ها و ذخيره انرژي) مراکز پزشکي و بيمارستان ها
  • گشت و نگهباني هتل ها