اتوماسیون حضور و غیاب دانش آموزان

ویژگی های اتوماسیون حضور وغیاب دانش آموزان  :

 • سنسور نوري ضد خش و مقاوم در برابر الكتريسيته ساکن
 • معرفي سريع اثر انگشت (يك ثانيه)
 • امكان معرفي ۹۰۰۰ اثر انگشت(قابل افزايش)
 • امكان ثبت يك الي ده اثر انگشت براي هر شخص
 • زمان تشخيص اثر انگشت در کمتر از يك ثانيه
 • کمترين حساسيت به طرز قرار گرفتن زاويه اثر انگشت
 • طراحي ويژه جهت قرار گرفتن انگشت در بهترين حالت
 • عدم امكان تقلب به شيوه کپي اثر انگشت و ساير روش ها
 • امكان خواندن اثر انگشت هاي ثبت شده در يك دستگاه (به صورت جمعي يا تک تك) و انتقال به دستگا‌ه هاي ديگر
 • امكان معرفي اثر انگشت به دستگاه بدون نياز به کامپيوتر
 • قابلیت تنظیم ایجاند چندین شیفت برای ثبت اطلاعات دانش آموزان و کادر مدارس در شیفت های مختلف
 • و…