اتوماسیون حضور و غیاب دانشجویان

ویژگی های اتوماسیون حضور وغیاب دانشجویان:

 • سنسور نوري ضد خش و مقاوم در برابر الكتريسيته ساکن
 • معرفي سريع اثر انگشت ( يك ثانيه)
 • امكان ثبت يك الي ده اثر انگشت براي هر شخص
 • زمان تشخيص اثر انگشت در کمتر از يك ثانيه
 • کمترين حساسيت به طرز قرار گرفتن زاويه اثر انگشت
 • طراحي ويژه جهت قرار گرفتن انگشت در بهترين حالت
 • عدم امكان تقلب به شيوه کپي اثر انگشت و ساير روش ها
 • عدم تاثير پذيري در برابر هرگونه آلودگي، رطوبت، خشكي و ضايعات پوستي
 • قابلیت تنظیم ایجاد چندین شیفت برای ثبت اطلاعات دانشجویان
 • امکان انتخاب ارسال گزارش هر یک از موارد : ورود، خروج، تاخیر، تاجیل، غیبت
 • قابلیت محدود نمودن تردد افراد مختلف به جلسات ازمون
 • ثبت تاخیر روزانه ورود به جلسات آزمون و امکان ارائه گزارش از تاخیر بیش از مدت زمانی خاص