اتوماسیون تشخیص چهره پلیس

مزایای استفاده از این سیستم تشخیص چهره پلیس :

 •  با استفاده از اين دوربين هنگام تردد عكس از مراجعين گرفته مي شود.
 •  در صورت مجاز بودن فرد و زمان تردد و اجازه عبور مي دهد.
 •  اطلاعات اشخاص ذخيره مي گردد.
 •  در صورت عبور غيرمجاز، آلارم مي دهد
 •  گزارش گيري متنوع.
 • قابلیت استفاده در فرودگاه ها
 • قابلیت شناسایی چهره
 • قابلیت استفاده در ایستگاه قطار
 • قابلیت استفاده دربانک ها و موسسات مالی
 • قابلیت استفاده دراستادیوم
 • قابلیت استفاده درحمل ونقل عمومی
 • قابلیت استفاده در ادارات دولتی
 • قابلیت استفاده در مراکز تجاری و …